Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

niech-zyje-sztuka
13:56
niech-zyje-sztuka
13:55
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viamentalstate mentalstate
niech-zyje-sztuka
13:53
niech-zyje-sztuka
13:51
czy w czasie mojej wędrówki przez piekło będzie trzymał mnie za rękę?
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
niech-zyje-sztuka
13:51
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 27 2015

niech-zyje-sztuka
22:01
Nie, wszystko jest ok. Naprawdę. Dzięki. Trzymajcie się. Buziaki. Po prostu wszystko wokół mnie zaczyna się palić, topić jak błona fotograficzna w kontakcie z kwasem, ktoś wziął mój życiorys i zaczął go sobie kruszyć w palcach jak martwy liść. Nic się nie dzieje, po prostu w lesie o zmroku znajduję pod drzewami pochowane w kopertach dowody, że przegapiłam ponad połowę odcinków z ostatnich dwóch lat mojego życia. Że Ostatnie Parę Dni kwalifikuje mnie do recepty na bagażnik luminalu. Na kaftan bezpieczeństwa. Ale wszystko jest ok. Buziaki. Pa
Reposted byniemoc niemoc

June 26 2015

20:16
0806 85a3 390
20:10
0807 9e5a 390
Reposted bymaalzaandnnb09malajnainamarciix

June 24 2015

17:20
4339 495d 390
Reposted byrobxcoxchcesz robxcoxchcesz
16:49
4340 9328 390
Reposted bypanienkamorganitahansooloowieczkinilaparisienne
16:27
4341 02c6 390
16:22
4342 92c3 390
16:21
4343 e948 390
Heathers (1988)
Reposted bystray-catdarlingdontleaveme
16:19
4344 6281 390
16:16
4345 db13 390
Reposted bylittlefoolitsrainyoutsidenowgetlost
16:15
4346 6da1 390
16:14
4347 7c4b 390
16:13
4348 40b7 390
16:13
4349 256b 390
16:11
4350 5237 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl